Obchodné podmienky 

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti LarisPrint s.r.o., so sídlom Šancová 88, 83104 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 55 735 495, DIČ: 2122081588, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.: 172718 B a zákazníkov internetového obchodu, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou LarisPrint s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, predmetom ktorej je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na adrese https://goldprint.sk/.

Orgánom dozoru je

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104

fax číslo: 02/58272 170

email: ba@soi.sk

NAKUPOVANIE S REGISTRÁCIOU AJ BEZ REGISTRÁCIE ZÁKAZNÍKA

Zákazníkom internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke a zadala objednávku tovaru. Zákazník môže uskutočniť nákup prostredníctvom registrácie, ktorá mu prináša výhody a priebežné zasielanie informácii o stave objednávky na ním zadanú e-mailovú adresu. Nákup môže zákazník uskutočniť aj bez registrácie.

 

OBJEDNANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

Tovar je možné objednať v niekoľkých krokoch. V prvom kroku si vyberiete tovar z ponuky a kliknutím na „Pridať do košíka“ tovar vložíte do virtuálneho nákupného košíka. V ďalšom kroku prejdete k pokladni, kde vyplníte kontaktné údaje pre fakturáciu a doručenie zásielky, zvolíte si spôsob dopravy a platby. Následným odoslaním objednávky prijímate naše obchodné podmienky a objednávku odosielate s povinnosťou platby. Bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme automatické potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady na doručenie (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Kupujúci potvrdzuje odoslaním objednávky, že bol informovaný o vlastnostiach predávaného výrobku, o spôsobe použitia a údržby výrobku.

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, t. j. akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Akceptáciu objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu telefonicky alebo e-mailom.

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od kupujúceho potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie tovaru kupujúcemu. Predávajúci má právo až do momentu odoslania tovaru kupujúcemu od kúpnej zmluvy odstúpiť a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje aj informovanie kupujúceho, že ním objednaný tovar nemožno dodať.

CENY

Kúpna cena za objednaný tovar je cena uvedená na stránke internetového obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim. Všetky ceny tovaru sú uvádzané ako konečné (predávajúci nie je platiteľom DPH). Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu alebo do vypredania skladových zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka nie sú vzájomne kombinovateľné.

MENA

Ceny v e-shope sú primárne uvádzané v mene Eur. Všetok tovar je fakturovaný v mene Eur (aj pri objednávkach zasielaných mimo Slovenskej republiky).

 

DODACIE LEHOTY

Dodacia lehota uvádza do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy (pri platbe vopred od pripísania sumy na náš účet) zvyčajne daný tovar odosielame (odovzdávame zásielku prepravcovi). Dodacia lehota má orientačný charakter a je závislá od dostupnosti daného produktu na sklade. V prípade, že daný produkt máme skladom a zásielka je objednaná na dobierku, tovar expedujeme zvyčajne v ten deň alebo v nasledujúci pracovný deň, maximálne však do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe vopred je zásielka posielaná zvyčajne nasledujúci pracovný deň po pripísaní peňazí na účet. Najneskôr však do 3 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch (veľké množstvo objednávok v krátkom čase), sa môže dodacia lehota predĺžiť o čom budeme vždy kupujúceho bezodkladne informovať.

MIESTO A SPÔSOB DODANIA TOVARU

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame zásielkovou službou alebou slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať. Túto skutočnosť však musí uviesť písomne v protokole ako dôvod neprevzatia zásielky u prepravcu.

 

SPÔSOB PLATBY

Dobierka (platba pri prevzatí zásielky)

Platba vopred na účet

Platobné údaje pri platbe vopred na účet

IBAN: CZ5520100000002202690619

Variabilný symbol: číslo objednávky

Banka: Fio Banka, a.s.

Majiteľ účtu: LarisPrint s.r.o.

 

POŠTOVNÉ A INÉ POPLATKY

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame poštovné podľa vybraného spôsobu dopravy. Spôsob dopravy si kupujúci zvolí v poslednom kroku objednávky, pričom v tomto kroku sú uvedené aj príslušne ceny za jednotlivé spôsoby doručenia.

 

REKLAMÁCIA

Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný dodaný tovar skontrolovať, či neobsahuje výrobné vady alebo poškodenia spôsobené napríklad prepravou. V prípade ich zistenia je kupujúci povinný toto bezodkladne oznámiť predávajúcemu emailom na gold@goldprint.sk a dodaný tovar reklamovať. Do predmetu mailu uveďte text „Reklamácia“. V texte mailu uveďte informácie o objednávke – jej číslo, fakturačné údaje a dôvod reklamácie (priložte fotodokumentáciu). Následne nám rúško zašlite na adresu sídla spoločnosti. V zákonnej lehote na vybavenie reklamácie túto reklamáciu vyriešime v snahe o dosiahnutie spokojnosti zákazníka (chybný kus vymeníme, alebo vám vrátime peniaze za takýto produkt).

 

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Ak si prajete zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte emailom na gold@goldprint.sk a uveďte číslo objednávky.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať objednávku na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky). O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade ak došlo k úhrade objednávky vopred na účet, bude vám vrátená suma za tovar, ktorý nebudeme vedieť dodať.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Vrátenie tovaru


Ak ste spotrebiteľ, všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www.goldprint.sk môžete bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Ak ste sa rozhodli využiť tohto práva, musíte odstúpenie od zmluvy odoslať GoldPrint najneskôr štrnásty (14) deň od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť e-mailom na gold@goldprint.sk alebo v listinnej podobe na adresu LarisPrint s.r.o., Šancová 88, 831 04 Bratislava spolu s podpísaným písomným prehlásením o odstúpení od zmluvy s uvedením svojho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla bankového účtu na finančné vyrovnanie. Môžete použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy (ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia vám bezodkladne potvrdíme emailom).

Podmienky vrátenia tovaru

• tovar, ktorý si želáte vrátiť, musí byť nepoškodený
• v prípade, že tovar chcete vrátiť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do

 

OSOBNÉ ÚDAJE, ICH SPRACOVÁVANIE A OCHRANA

Spoločnosť LarisPrint s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov. Kupujúci zadaním objednávky súhlasí, aby predávajúci uschovával jeho osobné údaje, a to najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho na účely uvedené nižšie (napr. meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, číslo telefónu a emailovú adresu, prípadne IČO a DIČ fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie) a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cez hraničným prenosom osobných údajov do členských krajín Európskej únie, a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, za účelom poštového styku, t. j. doručenia objednaného tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti kupujúcemu, za účelom registrácie do informačnom systému predávajúceho, ktorým je databáza odberateľov a užívateľov elektronického obchodu, najmä pre účely spracovania a tlače daňových dokladov a marketingové účely predávajúceho. Predpokladá sa, že osobné údaje budú sprístupnené kuriérskym spoločnostiam za účelom dopravy objednaného tovaru.

 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú, t.j. do času splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym podkladom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvného vzťahu.

Predávajúci po splnení účelu (t. j. po zrušení registrácie kupujúceho v elektronickom obchode prevádzkovateľa) spracúvania zabezpečí likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov je kupujúci oprávnený odvolať kedykoľvek písomnou formou.

 

COOKIES

Prevádzkovateľ eshopu týmto informuje užívateľov stránok, že spracováva súbory cookies, vrátane trvalých súborov cookies a užívateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas, ktorý je udelený na dobu 24 mesiacov.

Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Prevádzkovateľ informácie o tom, ako e-shop užívateľ používa, zdieľa so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou LarisPrint s.r.o. a jej zákazníkom a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť LarisPrint s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://goldprint.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22.11.2023.